Het leasecontract

Lees hier alles wat je moet weten over het Private Lease contract van Justlease

Meest gestelde vragen

Hoe gaat Justlease om met het COVID-19 (Corona) virus?

In het kader van de wereldwijde epidemie van het Coronavirus volgt Terberg Business Lease Group de richtlijnen van het RIVM en neemt zij de noodzakelijke maatregelen om zowel de gezondheid van haar medewerkers, klanten, relaties en leveranciers alsook de bedrijfscontinuïteit te beschermen.

Met betrekking tot onze medewerkers hebben wij alle voorzorgsmaatregelen genomen. Dit betekent dat wij daardoor beperkt zijn in onze dienstverlening.

Wij hebben bovendien het beste voor met onze klanten, dealers en overige relaties en willen hen door ons toedoen niet belasten c.q. blootstellen aan contactmomenten. Denk hierbij aan het inleveren van auto’s (inname vanwege einde contract) of het afleveren/ophalen van een nieuwe auto.

Bijzondere omstandigheden vragen om bijzondere maatregelen.

Middels dit bericht informeren wij jou dan ook dat met ingang van 18 maart aanstaande en tot in ieder geval 6 april, voornoemde processen tot nader order worden stopgezet.

Wij zijn ervan overtuigd dat het vorenstaande de juiste besluiten zijn en zullen helpen om eenieder te beschermen en tevens zorg te dragen voor de continuïteit van de bedrijfsvoering, met behoud van de hoogste kwaliteit van service.

Mocht je vragen hebben naar aanleiding van dit bericht, dan verzoeken wij jou contact op te nemen  met customercare@justlease.nl.

Uiteraard houden wij je indien nodig op de hoogte van mogelijke nieuwe ontwikkelingen.

Wij danken je voor je begrip.

Met vriendelijke groet,

Rogier van Ewijk

CEO

Terberg Business Lease Group B.V.