Het leasecontract

Lees hier alles wat je moet weten over het Private Lease contract van Justlease

Meest gestelde vragen

Hoe gaat Justlease om met het COVID-19 (Corona) virus?

De beperkende maatregelen hebben grote consequenties voor de maatschappij en dus ook voor de auto/leasebranche. Alle adviezen en maatregelen van de overheid en het RIVM zijn erop gericht om de gevolgen van de virusuitbraak in te perken dan wel te vertragen om zo de druk op de zorg te verlichten. Wij staan als Terberg Business Lease Group volledig achter deze maatregelen.

Binnen de kaders van deze verlengde maatregelen continueren we ons werk en onze dienstverlening zo goed mogelijk. Onze ketenpartners hebben veel preventiemaatregelen getroffen.

Afleveren en inleveren kan, maar is niet verplicht

Dit betekent concreet dat op uitdrukkelijke wens van de klant én na goedkeuring van Terberg Business Lease Group gereedstaande auto’s afgeleverd kunnen worden. Dit is echter geen verplichting. We kunnen ons goed voorstellen dat berijders of organisaties in deze tijd ervoor kiezen om leveringen of innames niet uit te laten voeren, wij respecteren die wens.

Concreet betekent dit dat wij jou de mogelijkheid blijven bieden om je bestelde auto in ontvangst te nemen of je oude leaseauto’s in te leveren. Inleveren kan kosteloos op onze locatie in Utrecht.

Laat alleen noodzakelijke werkzaamheden uitvoeren

Nu mensen massaal thuis werken, wordt er uiteraard veel minder gereden. Dit heeft zijn weerslag op het aantal reparaties, onderhoudsbeurten, bandenwissels en schadeherstel. Wij verzoeken je dringend om niet onnodig de weg op te gaan en alleen in noodzakelijke gevallen bovenstaande activiteiten te laten uitvoeren.

Coronabeleid Keurmerk Private Lease

De impact van deze onzekere tijd is voor iedereen voelbaar. We voeren niet voor niets het Keurmerk Private Lease. In het kader van het coronabeleid van het keurmerk, nemen wij contact op met klanten met een betalingsachterstand en gaan met elkaar in gesprek. In deze onzekere tijden willen we samen streven naar een oplossing waarbij ons uitgangspunt is dat jij door het coronavirus niet verder in de problemen komt.

Ervaar je door de coronacrisis betalingsproblemen en kun je hierdoor jouw maandbijdrage niet op tijd voldoen? Wij staan voor je klaar. Hoe eerder je om hulp vraagt, hoe beter we je kunnen helpen.