Voorwaarden

Alle informatie die bij de voorwaarden van een Private Lease auto horen.

Meest gestelde vragen

Welke persoonlijke documenten zijn nodig om mijn bestelling definitief te maken?

Om de bestelling van je auto af te kunnen ronden, hebben wij een aantal documenten nodig. Nadat je alle gegevens hebt aangeleverd, hebben wij één werkdag nodig om je kredietwaardigheid vast te stellen. Wij kiezen voor deze acceptatiewijze zodat wij zeker weten dat de overeenkomst voor zowel de klant als voor ons geen probleem is.

Benodigde documenten
Wij hebben de volgende documenten van je nodig:

  • kopie van je geldig Nederlands rijbewijs;
  • kopie van je Nederlandse ID-kaart of paspoort*;
  • kopie van je loonstrook waaruit blijkt dat je een vast dienstverband hebt. De loonstrook toont de datum dat je in dienst bent getreden, je thuisadres en bankrekeningnummer.

Staan deze gegevens er niet op? Dan hebben wij ook de volgende documenten nodig:

  • arbeidsovereenkomst of werkgeversverklaring (pdf) met adres en/of datum in dienst;
  • recent bankafschrift met bankrekeningnummer.

Als je het inkomen van een mogelijke partner wil meenemen, dienen bovenstaande gegevens van deze partner ook te worden aangeleverd.

* Heb je geen Nederlandse ID-kaart of paspoort? Dan vragen wij je ook een uittreksel van de BRP (Basisregistratie personen) mee te sturen.

Geen vast dienstverband?
Heb je geen vast dienstverband? Dan hebben wij de volgende aanvullende documenten nodig:

  • tijdelijk dienstverband: een loonstrook met een werkgeversverklaring (pdf);
  • ZZP’er: een uittreksel van de Kamer van Koophandel van maximaal 3 maanden oud;
  • gepensioneeerd: een kopie van je AOW-specificatie én pensioenspecificatie.

Documenten uploaden in MijnJustlease
Je kunt de benodigde documenten eenvoudig uploaden via MijnJustlease. Volg de instructies op het scherm om je bestelling definitief te maken.

Terugkoppeling bestelling definitief
Wij controleren al je documenten. Zodra deze akkoord zijn, ontvang je hierover van ons een e-mail. Hierin bevestigen wij de overeenkomst en de bestelling van je auto.