Privacy Statement Justlease

Als je als berijder van een leaseauto gebruikt maakt van de diensten van Justlease, en als je onze website www.justlease.nl bezoekt of gebruik maakt van onze berijdersapp, verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens van jou. In dit privacystatement lees je hoe Justlease met je persoonsgegevens omgaat, en wat je rechten in dat kader zijn.

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens?

Justlease is onderdeel van Terberg Leasing. Terberg Leasing B.V., Eendrachtlaan 280, (3526 LB) Utrecht, is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens. Voor vragen over de verwerking van je persoonsgegevens kan je contact met ons opnemen via

post: Justlease, Postbus 3046, (3502 GA) Utrecht
telefoon: 030- 850 1500
e-mail: customercare@justlease.nl

Voor welke doeleinden verwerken wij je persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden, afhankelijk van de diensten van Justlease waarvan je gebruik maakt, voor de volgende doeleinden verwerkt:

Als je onze website bezoekt of van onze app gebruikt maakt:

 • om de kwaliteit, veiligheid en gebruiksvriendelijkheid van onze website en app te verbeteren
 • om contact met ons op te kunnen nemen via onze website en app
 • om downloads van content van de website mogelijk te maken
 • om je te informeren over andere diensten van Justlease en Terberg Leasing
 • om op verzoeken om een offerte te kunnen reageren
 • om online een auto te kunnen bestellen
 • om inloggen in je XTL-account mogelijk te maken
 • om je vraag via ons contactformulier te kunnen beantwoorden
 • om je gegevens op te kunnen nemen in een prospectdatabase
 • om het online indienen en afhandelen van declaraties mogelijk te maken
 • om delen via sociale media mogelijk te maken
 • om de effectiviteit van reclamecampagnes te beoordelen
 • voor het mogelijk maken en afwikkelen van online sollicitaties

Als je berijder wil worden of bent van een leaseauto van Justlease:

 • om je offertes te kunnen doen
 • om online een auto te kunnen bestellen
 • om contracten met je te kunnen sluiten, uitvoeren, beheren en administreren
 • voor het ontwikkelen van nieuwe producten op basis van je wensen
 • om (gebruiks)trends te bepalen
 • om je te informeren over andere diensten van Justlease en Terberg Leasing
 • om de effectiviteit van reclamecampagnes te beoordelen
 • om onze rechten en eigendommen te beschermen
 • voor rapportage
 • om automatische incasso van leasetermijnen mogelijk te maken
 • voor het afwikkelen van ongevallen en schades
 • voor het afwikkelen van verkeers- en parkeerboetes
 • voor het gebruik van brandstofpassen
 • voor het beantwoorden van een vraag die is gesteld via ons contactformulier
 • om wettelijke verplichtingen na te kunnen leven
 • om juridische procedures te kunnen voeren
 • voor klanttevredenheidsonderzoek, en het geven van feedback daarop
 • voor het verzenden van voor jou relevantie informatie over mobiliteit, leasing en onze producten en bedrijfsvoering
 • om profielen samen te stellen en gedrag op geaggregeerd niveau te analyseren met als doel onze marktbewerking en leaseoplossingen te optimaliseren
 • om een inschatting te maken van je wensen en voorkeuren aan de hand van een profiel dat we aan je gegevens koppelen
 • om (mobiliteits)budgetten te kunnen beheren
 • om je te wijzen op evenementen en speciale aanbiedingen van Justlease en Terberg Leasing
 • voor toegangscontrole bij een bezoek aan ons
 • om inloggen in je XTL-account mogelijk te maken
 • om het online indienen en afhandelen van declaraties mogelijk te maken
 • om pechhulp te kunnen verlenen
 • voor het geven van rijvaardigheidstrainingen
 • om onderhoud aan de leaseauto te kunnen plannen
 • voor het maken van afspraken voor onze haal- en brengservice
 • voor het afstemmen van (manieren van) communicatie op je persoonlijke voorkeuren
 • voor het reserveren van een vakantieauto
 • voor het inzien van bekeuringen
 • voor het aanvragen van diverse formulieren voor o.a. een schadebeeldverklaring, Groene Kaart of berijdersverklaring
 • voor het aanvragen van een overnameprijs van je leaseauto
 • voor het aanmaken van een account om ex-leaseauto’s te bekijken

Wij zullen je persoonsgegevens niet gebruiken om op geautomatiseerde wijze besluiten te nemen waaraan voor jou rechtsgevolgen zijn verbonden.

 

Wat zijn de rechtsgronden voor de verwerking van je persoonsgegevens?

Wij verwerken je persoonsgegevens omdat we daarvoor, in de woorden van de Algemene verordening gegevensbescherming, een gerechtvaardigd belang hebben. Dat houdt in dat wij je persoonsgegevens mogen verwerken omdat dat nodig is voor onze bedrijfsuitoefening, terwijl je privacybelangen daarbij niet in de knel komen. We mogen dat ook doen in het belang van derden, mits ook daar je privacybelangen niet zwaarder wegen dan die van de betreffende derde.

Als we voor de verwerking van bepaalde persoonsgegevens je toestemming nodig hebben zullen we die gegevens pas verwerken nadat we je toestemming hebben gekregen, en zullen we daarmee stoppen wanneer je die toestemming intrekt.

Als je met ons een leaseovereenkomst sluit dan verwerken we je persoonsgegevens voor de uitvoering van die overeenkomst.

Tenslotte verwerken wij je persoonsgegevens omdat we daartoe wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld op grond van belasting- of verkeerswetgeving.

Hoe verkrijgen wij je persoonsgegevens?

Wij verkrijgen je persoonsgegevens omdat je ze aan ons verstrekt, bijvoorbeeld bij je bezoek aan onze website, bij het gebruik van onze app, bij het aangaan van een overeenkomst met ons en bij de uitvoering van die overeenkomst.

Als je gebruikt maakt van een leaseauto verkrijgen wij ook persoonsgegevens, bijvoorbeeld over het gebruik van de auto, de melding van ongevallen en schade, en de planning van reparaties.

In sommige gevallen verkrijgen wij persoonsgegevens van derden, bijvoorbeeld in het kader van controles bij het afsluiten van een overeenkomst, van overheidsdiensten zoals de politie of de gemeente (bijvoorbeeld over bekeuringen en parkeerboetes), en van onze partners (bijvoorbeeld dealers, reparatiebedrijven, sleepdiensten).

Tenslotte verrijken wij door middel van cookies persoonsgegevens bij je bezoek aan onze website en het gebruik van de app.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Voor de eerder genoemde doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:

Als je onze website bezoekt of van onze app gebruikt maakt:

 • het IP-adres van het apparaat waarmee je onze website of de app bezoekt
 • gegevens over hoe je de website of de app gebruikt
 • je gebruikersnaam
 • je (tijdelijke) wachtwoord
 • persoonsgegevens die voor ons toegankelijk zijn naar aanleiding van het gebruik van social media-functies
 • gegevens over de aan jou getoonde advertenties
 • gegevens die je zelf op de website of in de app invoert
 • cookies of andere gegevens of code op je computer, gebruikt om je apparaat te herkennen
 • je cv en voorkeur voor een vacature

Als je berijder wil worden of bent van een leaseauto van Justlease:

 • voor- en achternaam
 • geslacht
 • KVK nummer
 • adres
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • financiële gegevens zoals inkomensgegevens, bankrekening(en) en kredietinformatie
 • correspondentie met ons
 • gegevens over het gebruik van onze diensten
 • gegevens over brandstofverbruik en onderhoud
 • gegevens over ongevallen en schades
 • je communicatievoorkeuren
 • de door jou verleende toestemming om je een nieuwsbrief te sturen
 • of je de nieuwsbrief opent, en waar je klikt in de nieuwsbrief
 • je gebruikersnaam
 • je (tijdelijke) wachtwoord
 • kentekennummer
 • kilometerstand
 • brandstofverbruik
 • locatiegegevens
 • je beroep
 • rijbewijsnummer
 • tankkaartgegevens
 • gegevens over schades en pechgevallen
 • gegevens over verkeersovertredingen

Aan welke derden verstrekken wij je persoonsgegevens?

Wij kunnen partijen inschakelen die ons helpen bij onze bedrijfsvoering. Wij kunnen je persoonsgegevens ook verstrekken aan professionele experts die geen verwerkers zijn, zoals accountants en advocaten.

Als je klant van Justlease wil worden laten wij een creditcheck uitvoeren. Daarvoor verstrekken wij je gegevens aan Economic Data Resources B.V. (EDR). EDR gebruikt je gegevens voor onderzoek naar je kredietwaardigheid en voor een advies daarover aan ons. Op de verwerking van je persoonsgegevens door EDR is het privacybeleid van EDR van toepassing, dat je hier ( https://www.edrcreditservices.nl/privacy-statement/ ) kunt vinden.

Voor zover nodig voor de uitvoering van je overeenkomst met Justlease kunnen je persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere onderdelen van de Terberg Group, aan dealers, aan partners zoals reparatiebedrijven, en aan verzekeringsmaatschappijen.

Onder omstandigheden moet Justlease je persoonsgegevens verstrekken aan overheidsinstellingen, zoals de belastingdienst, het openbaar ministerie of de politie.

Naar welke landen geven wij je persoonsgegevens door?

Je persoonsgegevens worden alleen in Nederland verwerkt of in landen waarin dit op grond van Nederlandse of Europese wetgeving is toegestaan.

Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens?

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan, wettelijk verplicht is en/of noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is daarom afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen. Wij kiezen binnen deze kaders altijd voor de kortste bewaartermijn.

Wij bewaren je persoonsgegevens in ieder geval zolang je een leasecontract bij ons hebt en/of gebruik maakt van onze diensten, en zolang het nodig is om je (aan)vraag af te handelen en contact met je op te nemen.

Als je persoonsgegevens nodig zijn voor het verzekeren van onze juridische positie kunnen wij de betreffende gegevens zolang voor dat doel bewaren.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op je computer, je telefoon of je tablet. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst.

Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt wordt er een pop-up getoond waarin je om toestemming voor het plaatsen van bepaalde cookies wordt gevraagd. Het staat je vrij om cookies uit te schakelen middels je browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Wij gebruiken de cookies van bovenstaande partijen voor de volgende doeleinden:

 • het genereren van algemene statistieken en het verkrijgen van inzage in hoe onze website wordt gebruikt door het publiek;
 • het optimaliseren van onze diensten;
 • het afstemmen van de aanbiedingen op onze website en in onze nieuwsbrieven, op basis van je interesses en aan de hand van je click- en surfgedrag.

Door gebruik te maken van social media cookies maken we functionaliteiten van social media zoals Facebook, Instagram en Twitter mogelijk.

Je kunt altijd zelf beslissen of je cookies wilt accepteren of weigeren.

Wat zijn je rechten ten aanzien van je persoonsgegevens?

Je rechten zijn vastgelegd in de artikelen 15 tot en met 22 van de Algemene verordening gegevensbescherming:

 • je hebt het recht inzage te vragen in welke persoonsgegevens we van jou verwerken;
 • je kunt om rectificatie of wissing van je persoonsgegevens vragen;
 • je hebt het recht om beperking te vragen van de verwerking van je persoonsgegevens;
 • je hebt het recht tegen verwerking van je persoonsgegevens bezwaar te maken;
 • je hebt het recht op overdraagbaarheid van je persoonsgegevens.

Als je van deze rechten gebruik wilt maken kan je daartoe een bericht met je naam en contactgegevens sturen aan Justlease, Postbus 3046, (3502 GA) Utrecht of een e-mail sturen aan customercare@justlease.nl. In je verzoek moet je zoveel mogelijk specificeren om welke persoonsgegevens het gaat. Wij zullen binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren.

In geval van een verzoek tot verwijdering zullen wij de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij, en voor zover, de wet ons verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren, of er andere dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. Wij sturen je na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht. Als we de betreffende persoonsgegevens (gedeeltelijk) niet hebben verwijderd, sturen we je een bericht waarin we toelichten waarom niet (volledig) aan je verzoek kon worden voldaan.

Wij moeten je identiteit controleren om te voorkomen dat kwaadwillenden gegevens van anderen kunnen verkrijgen. Je moet dan ook een kopie van een identiteitsbewijs meesturen. Je moet dan (voor zover van toepassing) de MRZ (machine readable zone; de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en het Burgerservicenummer (BSN) onherkenbaar maken.

Als we niet of niet volledig kunnen vaststellen op welke persoonsgegevens je verzoek betrekking heeft, kunnen we je vragen om je verzoek nader te specificeren. We schorten dan de uitvoering van het verzoek op totdat je ons de nadere specificatie hebt verstrekt.

Sommige persoonsgegevens moeten mogelijk bewaard worden om wettelijke redenen.

Je hebt altijd het recht een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of bij de rechter. Meer informatie daarover vind je hier.

Vragen of suggesties

Voor vragen of suggesties betreffende dit privacystatement kan je ons mailen: customercare@justlease.nl.

Wijzigingen en versie

Wij kunnen dit Privacystatement aanpassen, bijvoorbeeld naar aanleiding van nieuwe wetgeving, rechtspraak, of publicaties van de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij raden je daarom aan het Privacystatement regelmatig op wijzigingen na te lezen. Deze versie dateert van augustus 2018.