Leasen

Lees hier alles wat je moet weten over Private Lease van Justlease

Meest gestelde vragen

Wat is het verschil tussen deze voorwaarden en de voorwaarden voor een regulier private lease contract bij Justlease?

De onderzoekscommissie heeft meer dan 40 islamitische wetsartikelen getoetst aan onze voorwaarden. Ieder artikel in de voorwaarden is daarnaast bestudeerd, beoordeeld en waar nodig aangepast. Dit heeft onderstaande aangepaste artikelen opgeleverd.

  • Voortijdige opzegging gebeurt door middel van een afspraak tussen Justlease en de klant ter beëindiging van de leaseovereenkomst (zonder deze afspraak heeft de opzegging geen effect). Waarom? In contracten welke getoetst zijn aan het islamitsch recht horen geen zaken te staan die indruisen tegen de initiële overeengekomen bepalingen in het contract.
  • Bij ontbinding van de leaseovereenkomst door Justlease wordt ook een afspraak ter beëindiging van de leaseovereenkomst gemaakt. Als de klant nalaat om deze afspraak te maken, dan heeft Justlease het recht om eenzijdig deze afspraak te maken, op voorwaarde dat zij de klant ten minste twee keer in de gelegenheid heeft gesteld om deze afspraak te maken en daarbij heeft meegedeeld dat Justlease anders eenzijdig de afspraak maakt. Waarom? Rente mag op geen enkele manier onderdeel uitmaken van het contract of de voorwaarden. Op deze manier is het onderdeel vertragingsrente geen onderdeel meer maar baseren we ons direct op het Nederlands recht.
  • Bij niet tijdige inlevering van de auto, blijft de klant verplicht tot betaling van de leasetermijnen totdat de auto is ingeleverd. De leasetermijn wordt verhoogd met een bedrag van €50,- vanaf de dag dat de klant de auto had moeten inleveren (bij gewone leasecontracten wordt het termijnbedrag verhoogd met 75% op grond van artikel 60 KPL). Waarom? Bij aanvang van het contract moeten alle mogelijke boetes duidelijk zijn. Hier werken met een percentage is dus niet wenselijk. Uiteraard geldt dit niet voor mensen die niet tijdig betalen.