Voorwaarden

Alle informatie die bij de voorwaarden van een Private Lease auto horen.

Meest gestelde vragen

Wat houdt het acceptatieproces in?

Na het indienen van een leaseaanvraag start het acceptatieproces. Hiermee bepalen we per persoon of het private leasen van een nieuwe of gebruikte auto mogelijk is. Dit proces bestaat uit een aantal stappen, die hieronder beschreven worden. Onderdeel van het proces is het aanleveren van je persoonlijke gegevens en belangrijke documenten, zoals een kopie van je rijbewijs en een loonstrook. Zo checken we onder meer of je rijbewijs geldig is en belangrijker nog; of je kredietwaardig bent.

De stappen van het acceptatieproces

Stap 1: Kredietwaardigheid
We gebruiken de NAW-gegevens uit je leaseaanvraag om samen met EDR Credit Services inzicht te krijgen in je kredietwaardigheid.

Samen met EDR Credit Services beoordelen we jou kredietwaardigheid. Indien we het kredietrisico te hoog achten, dan zijn we genoodzaakt om je aanvraag af te keuren. We stellen je hiervan per e-mail op de hoogte. Heb je naar aanleiding daarvan behoefte aan meer informatie, neem dan contact op met EDR Credit Services. Als je kredietwaardigheid in orde is, dan ontvang je van ons per e-mail de inloggegevens voor MijnJustlease, de onlineomgeving waar je alles regelt met betrekking tot jouw leaseauto.

Stap 2: Documenten aanleveren
Om het acceptatieproces te kunnen voltooien hebben we een aantal documenten van je nodig.

Wij hebben de volgende documenten nodig om de lease aanvraag te kunnen voltooien. Deze kun je in de MijnJustlease omgeving uploaden.

Het gaat om de volgende documenten in PDF bestand:

  • Kopie (geldig) Nederlands rijbewijs, voor- en achterzijde;
  • Kopie loonstrook, maximaal twee maanden oud;
  • Kopie bankafschrift(en)/bankafschrift van de gemachtigde rekening (niet ouder dan twee maanden) waarop de woonlasten (huur/hypotheek) en salarisinkomsten zichtbaar zijn. De kopie van je bankafschrift dient van een volledige maand te zijn;
  • Het ondertekende leasecontract, ofwel de complete leaseaanvraag.

Screenshots (schermafbeeldingen) en foto’s van loonstroken en bankafschriften accepteren we niet.

Uitzonderingen

Arbeidscontract bepaalde tijd
Heb je een arbeidscontract voor bepaalde tijd of ben je korter dan een jaar in dienst? Dan vragen we ook om een werkgeversverklaring van maximaal drie maanden oud met een firmastempel en ondertekend door de werkgever.

ZZP’er
Ben je ZZP’er? Dan verlangen we geen loonstrook van je, maar wel een uittreksel van de KVK van maximaal drie maanden oud, waarmee je aantoont dat je ZZP’er bent en de meest recente inkomensverklaring van de belastingdienst aanlevert. Die kun je opvragen via de website van de Belastingdienst.

Als ZZP’er moet je minimaal een jaar lang zelfstandig ondernemer zijn.

Ondernemer in loondienst van eigen onderneming
In dit geval hebben we ook het volgende nodig: een KVK-uittreksel en de meest recente inkomensverklaring, niet ouder dan drie maanden. Een loonstrook is niet nodig.

Uitkering
Krijg je een uitkering? Dan vragen we niet om een loonstrook, maar een uitkeringsspecificatie, zodat we weten hoe hoog je uitkering is. Ook vragen we om een toekenningsbesluit van jouw uitkering.

AOW en/of aanvullend pensioen
In deze situatie vragen we in plaats van een loonstrook om een meest recente pensioen- en/of AOW-specificatie.

Buitenlands rijbewijs
Met een buitenlands rijbewijs kunnen we het acceptatieproces helaas niet voltooien. Om dat wel te kunnen doen, is het nodig om je buitenlandse rijbewijs om te zetten naar een Nederlands rijbewijs.

Stap 3.
De laatste stap van het acceptatieproces betreft de controle van de documenten die je hebt aangeleverd. Onderdeel hiervan is een BKR-check. Na deze stap bepalen we of we jouw leaseaanvraag wel of niet kunnen accepteren. Is dat niet het geval, dan laten we je per e-mail weten wat de reden van afkeur is. Afkeur betekent overigens niet dat je geen gebruik kunt maken van andere Justlease-diensten. Bel ons als je wilt weten wat de mogelijkheden zijn, rekening houdend met jouw (financiële) situatie. Het kan ook zijn dat we je een e-mail sturen met een verzoek om meer documenten, zodat we een nog beter beeld krijgen van jouw (financiële) situatie.

In de onderstaande video wordt duidelijk hoe wij de private lease processen hebben ingericht. Van het eerste websitebezoek, tot een private leaseaanvraag, het afleveren van de auto en alle stappen daar tussenin.