Voorwaarden

Alle informatie die bij de voorwaarden van een Private Lease auto horen.

Meest gestelde vragen

Wat houdt het acceptatieproces in?

Na het indienen van een leaseaanvraag start het acceptatieproces. Hiermee bepalen we per persoon of het private leasen van een nieuwe of gebruikte auto mogelijk is. Dit proces bestaat uit een aantal stappen, die hieronder beschreven zijn. Onderdeel van het proces is het aanleveren van je persoonlijke gegevens en belangrijke documenten, zoals een kopie van je rijbewijs en loonstrook. Zo checken we onder meer of je rijbewijs geldig is en belangrijker nog; of je kredietwaardig bent.

De stappen van het acceptatieproces
Stap 1.
We gebruiken de NAW-gegevens uit je leaseaanvraag om samen met EDR Credit Services inzicht te krijgen in je kredietwaardigheid.

Samen met EDR Credit Services beoordelen we jou kredietwaardigheid. Indien we het kredietrisico te hoog achten, dan zijn we genoodzaakt om je aanvraag af te keuren. We stellen je hiervan per e-mail op de hoogte. Heb je naar aanleiding daarvan behoefte aan meer informatie, neem dan contact op met EDR Credit Services. Als je kredietwaardigheid in orde is, dan ontvang je van ons per e-mail de inloggegevens voor mijn.justlease, de onlineomgeving waar je alles regelt met betrekking tot jouw leaseauto.

Stap 2.
Zoals hierboven aangegeven, hebben we om het acceptatieproces te kunnen voltooien een aantal documenten van je nodig. Als je alle documenten verzameld hebt, kun je ze in mijn.justlease uploaden. Het gaat in dit geval om de volgende documenten:

Het gaat in dit geval om de volgende documenten:

  • Kopie (geldig) rijbewijs, voor- en achterzijde.
  • Kopie loonstrook, maximaal twee maanden oud.
  • Kopie bankafschrift(en) (niet ouder dan twee maanden) waarop je NAW-gegevens, woonlasten (huur/hypotheek) en salarisinkomsten zichtbaar zijn.
  • Het ondertekende leasecontract, ofwel de complete leaseaanvraag.

Noot: screenshots (schermafbeeldingen) van loonstrook en bankafschrift accepteren we niet.

Uitzonderingen

Arbeidscontract bepaalde tijd
Heb je een arbeidscontract voor bepaalde tijd? Dan verlangen we ook een werkgeversverklaring van je, maximaal twee maanden oud en gewaarmerkt.

ZZP’er
Ben je een ZZP’er? Dan verlangen we geen loonstrook van je. Wel een uittreksel van de KVK (maximaal twee maanden oud) waarmee je aantoont dat je ZZP’er bent en de meest recente inkomensverklaring, niet ouder dan drie maanden. Die kun je opvragen via de website van de Belastingdienst.

Ondernemer in loondienst van eigen onderneming
In dit geval hebben we ook het volgende nodig: een KVK-uittreksel en de meest recente inkomensverklaring, niet ouder dan drie maanden. Een loonstrook is niet nodig.

Uitkering
Krijg je een uitkering? Dan verlangen we geen loonstrook van je. Wel een uitkeringsspecificatie zodat we weten hoe hoog je uitkering is en een toekenningsbesluit, waarin staat dat je uitkering voor onbepaalde tijd geldig is zonder herkeuring.

AOW en/of aanvullend pensioen
In deze situatie verlangen we in plaats van een loonstrook een pensioen- en/of AOW-specificatie van je.

Buitenlands rijbewijs
Met een buitenlands rijbewijs kunnen we het acceptatieproces helaas niet voltooien. Om dat wel te kunnen doen, is het nodig om je buitenlandse rijbewijs om te zetten naar een Nederlands rijbewijs.

Stap 3.
De laatste stap van het acceptatieproces betreft de controle van de documenten die je hebt aangeleverd. Onderdeel hiervan is een BKR-check. Na deze stap bepalen we of we jouw leaseaanvraag wel of niet kunnen accepteren. Is dat niet het geval, dan laten we je per e-mail weten wat de reden van afkeur is. Afkeur betekent overigens niet dat je geen gebruik kunt maken van andere Justlease-diensten. Bel ons als je wilt weten wat de mogelijkheden zijn, rekening houdend met jouw (financiële) situatie. Het kan ook zijn dat we je een e-mail sturen met een verzoek om meer documenten, zodat we een nog beter beeld krijgen van jouw (financiële) situatie.