Privacy Statement

Betrouwbaar en veilig omgaan met persoonsgegevens

Justlease waarborgt en respecteert je privacy en zal je persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Laten we beginnen bij het begin.

Als je als berijder van een leaseauto gebruikt maakt van de diensten van Justlease, en als je onze website www.justlease.nl bezoekt, gebruik maakt van de MijnJustlease-omgeving of toestemming hebt gegeven dat we je mogen benaderen, verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens van jou. In dit privacy statement lees je hoe Justlease met jouw persoonsgegevens omgaat en wat jouw rechten in dat kader zijn.

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens?

Justlease is onderdeel van Terberg Business Lease Group B.V., Eendrachtlaan 280, (3526 LB) Utrecht. Terberg Business Lease Group B.V. is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens. Voor vragen over de verwerking van je persoonsgegevens kan je telefonisch contact met ons opnemen via telefoonnummer 030 – 850 1500 of kan je een e-mail sturen naar privacy@terbergbusinesslease.nl. Een brief kan worden gericht aan: Justlease, t.a.v. afdeling Legal, Postbus 3046 (3502 GA) Utrecht.

Voor welke doeleinden verwerken wij je persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden, afhankelijk van de diensten van Justlease waarvan je gebruik maakt, voor de volgende doeleinden verwerkt:

Als je onze website bezoekt of van onze MijnJustlease-omgeving gebruikt maakt

 • om de kwaliteit, veiligheid en gebruiksvriendelijkheid van onze website en MijnJustlease-omgeving te verbeteren
 • om contact met ons op te kunnen nemen via onze website en MijnJustlease-omgeving
 • om je te informeren over andere diensten van Justlease en Terberg Business Lease Group
 • om inloggen in je MijnJustlease-omgeving mogelijk te maken
 • voor het beantwoorden van een vraag die is gesteld via ons contactformulier
 • om de effectiviteit van reclamecampagnes te beoordelen
 • voor het mogelijk maken en afwikkelen van online sollicitaties
 • om onze nieuwsbrief te kunnen versturen

Als je berijder wil worden of bent van een leaseauto van Justlease

 • om je offertes te kunnen versturen
 • om je gegevens op te kunnen nemen in een prospectdatabase
 • om contracten met je te kunnen sluiten, uitvoeren, beheren en administreren
 • voor het ontwikkelen van nieuwe producten op basis van je wensen (personaliseren website)
 • om je te informeren over andere diensten van Justlease en Terberg Business Lease Group
 • om onze rechten en eigendommen te beschermen
 • om automatische incasso van leasetermijnen mogelijk te maken
 • voor het afwikkelen van ongevallen en schades
 • voor het beantwoorden van een vraag die is gesteld via ons contactformulier
 • om wettelijke verplichtingen uit bijvoorbeeld de Wet Rijksbelastingen en/of opsporingswetten na te kunnen leven
 • om juridische procedures te kunnen voeren
 • voor klanttevredenheidsonderzoek, en het geven van feedback daarop
 • voor het uitvoeren van een KYC-analyse om te kijken of je berijder kunt worden
 • voor het verzenden van voor jou relevantie informatie over mobiliteit, leasing en onze producten en bedrijfsvoering
 • voor toegangscontrole bij een bezoek aan ons
 • om het online indienen en afhandelen van declaraties mogelijk te maken om pechhulp te kunnen verlenen
 • om onderhoud aan de leaseauto te kunnen plannen
 • voor het maken van afspraken voor onze gratis haal- en brengservice
 • voor het afstemmen van (manieren van) communicatie op je persoonlijke voorkeuren
 • voor het aanvragen van diverse formulieren voor o.a. een schadebeeldverklaring, Groene Kaart of berijdersverklaring
 • voor het aanvragen van een overnameprijs van je leaseauto
 • om te voldoen aan onze interne operationele eisen, waaronder onze financieringsarrangementen
 • om ritgegevens inzichtelijk voor je te maken
 • om brandstofgebruik inzichtelijk voor je te maken
 • om parkeren en betalen te registeren en een overzicht van de parkeerkosten op te stellen
 • om het voertuiggebruik en onderhoudsinformatie in kaart te brengen
 • om locatie inzichtelijk voor je te maken
 • om inzicht te krijgen in je rijgedrag
 • om de rijveiligheid te bevorderen
 • om de prestaties van het wagenpark inzichtelijk te maken voor het beheersen/verminderen van de kosten

Cookie-beleid

Justlease en derden gebruiken cookies (en andere technieken, gezamenlijk steeds cookies genoemd) om websites te analyseren, deze gebruiksvriendelijker te maken, social media aan te kunnen bieden en je op en buiten de website relevante aanbiedingen te tonen. Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we, voor zover wij dat verplicht zijn, vragen om jouw akkoord voor het gebruik van cookies.

Een cookie is een klein tekstbestandje dat bij jouw bezoek aan een website op je computer of op andere apparatuur wordt geplaatst. Door het plaatsen van deze cookies kan Justlease je direct en in de toekomst beter van dienst zijn. Zowel Justlease als andere partijen waarmee wij samenwerken (zoals Google), kunnen cookies plaatsen op jouw computer en op andere apparaten. Justlease onderscheidt verschillende soorten cookies:

Aan welke derden verstrekken wij je persoonsgegevens?

Wij kunnen persoonsgegevens verstrekken aan externe partijen als dat op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Het kan voorkomen dat wij jouw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, omdat:

 • wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken;
 • dat nodig is om de overeenkomst met jou uit te voeren;
 • jij hier toestemming voor geeft;
 • wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben;
 • wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

De categorieën partijen aan wie wij je persoonsgegevens verstrekken zijn:

 • IT-leveranciers en -dienstverleners
 • Cookiedienstverleners
 • Marketingbedrijven
 • Dealers
 • Reparatiebedrijven
 • Bedrijven die kredietwaardigheid toetsen
 • Bedrijven die krediet registreren
 • Andere entiteiten van de BNP Paribas Group
 • Partners die helpen om de dienstverlening van de BNP Paribas Group mogelijk te maken
 • Mobiliteitsdienstverleners
 • Verzekeraars
 • Overheidsinstellingen, zoals de Belastingdienst en opsporingsdiensten

Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens gedurende de periode die nodig is om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving of gedurende een andere periode waarbij rekening wordt gehouden met onze operationele vereisten, zoals het correct bijhouden van je account, het vergemakkelijken van beheren van de klantenrelatie en het beantwoorden van juridische claims of verzoeken van regelgevende instanties.

Wij bewaren je naam, adres en woonplaats, je telefoonnummer en e-mailadres, de door jou afgegeven digitale machtiging en een kopie van je legitimatiebewijs zolang je een leasecontract bij ons hebt en/of gebruik maakt van onze diensten. Justlease bewaart persoonsgegevens die zijn verzameld via de Blackbox, afhankelijk van het soort persoonsgegeven, 3 maanden na de eindafrekening, 7 jaar na de eindafrekening (voor persoonsgegevens die wegens fiscale redenen bewaard moeten blijven) of 6 maanden nadat de persoonsgegevens zijn verzameld.

Als je persoonsgegevens nodig zijn voor het voeren van een juridische procedure, kunnen wij de betreffende gegevens zolang voor dat doel bewaren.

Als je toestemming hebt gegeven voor het verwerken van bepaalde persoonsgegevens, bijvoorbeeld het verwerken van je e-mail voor het versturen van de nieuwsbrief, dan bewaren wij deze persoonsgegevens totdat je je toestemming intrekt.

Hoe worden je persoonsgegevens beveiligd?

Bij de verwerking van je persoonsgegevens hanteren wij passende, technische en organisatorische maatregelen. Je persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en worden beveiligd tegen verlies en/of tegen onrechtmatige verwerking. Hiervoor gebruiken wij verschillende beveiligingstechnieken, zoals beveiligde servers en firewalls.

Wat zijn je rechten ten aanzien van de verwerking van je persoonsgegevens?

Je rechten zijn vastgelegd in de artikelen 13 tot en met 22 van de Algemene verordening gegevensbescherming:

 • je hebt het recht op informatie: op het moment dat wij je persoonsgegevens ontvangen, zijn wij verplicht je te informeren over wie wij zijn, welke gegevens wij van jou verwerken, met welk doel wij deze gegevens verwerken, aan wie wij je gegevens verstrekken, hoe lang wij je gegevens bewaren, hoe wij je gegevens beveiligen en welke rechten jij hebt ten aanzien van de verwerking van je gegevens. Dit doen wij middels dit privacy statement;
 • je hebt het recht inzage te vragen in welke persoonsgegevens we van jou verwerken, met welk doel wij je gegevens verwerken, aan wie wij je gegevens hebben verstrekt, van wie wij je gegevens hebben ontvangen en hoe lang wij je gegevens bewaren;
 • je kunt om rectificatie van je persoonsgegevens vragen wanneer wij onjuiste of onvolledige gegevens van je hebben, wanneer wij je gegevens niet (langer) nodig hebben voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of wanneer wij je gegevens in strijd met de wet gebruiken. Wij zullen de aangepaste gegevens doorgeven aan derden die je gegevens via ons hebben ontvangen, tenzij dit onmogelijk blijkt of evenredig veel inspanning vergt;
 • je hebt het recht op vergetelheid: wij zullen je persoonsgegevens op verzoek verwijderen wanneer wij je gegevens niet langer nodig hebben voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of zijn verwerkt, wanneer je je toestemming intrekt om je gegevens te verwerken, wanneer wij je gegevens onrechtmatig verwerken en/of wanneer de wettelijke bewaartermijn is verlopen. Wij zullen derden die je gegevens via ons hebben ontvangen hierover informeren, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning vergt;
 • je hebt het recht om beperking te vragen van de verwerking van je persoonsgegevens wanneer je gegevens mogelijk onjuist zijn of wanneer wij je gegevens onrechtmatig verwerken en/of wij je gegevens niet langer nodig hebben voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt, maar jij verzoekt om de gegevens te bewaren, omdat je ze bijvoorbeeld nodig hebt voor een juridische procedure waarbij je betrokken bent. Wij zullen derden die je gegevens via ons hebben ontvangen hierover informeren, tenzij dit onmogelijk blijkt of evenredig veel inspanning vergt;
 • je hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens wanneer je gegevens worden gebruikt voor direct marketing doeleinden zonder dat je daarvoor toestemming hebt gegeven, of wanneer er sprake is van een specifieke situatie waardoor je persoonsgegevens niet langer verwerkt mogen worden;
 • je hebt het recht op overdraagbaarheid van je digitale persoonsgegevens die met jouw toestemming worden verwerkt, of digitale persoonsgegevens die worden verwerkt om de overeenkomst uit te voeren;
 • je hebt het recht op een menselijke blik bij een automatisch besluit dat over jou gaat en dat voor jou gevolgen heeft. Als je het besluit aanvecht zullen wij een nieuw besluit nemen, waarbij een persoon je gegevens beoordeelt;
 • je hebt het recht om jouw toestemming in te trekken. Als je ons toestemming hebt gegeven om persoonsgegevens te verwerken, dan kun je deze toestemming op ieder moment intrekken.

Als je van deze rechten gebruik wilt maken, kan je daartoe een bericht met je naam en contactgegevens sturen aan Justlease, t.a.v. afdeling Customer Care, Postbus 3046, 3502 GA Utrecht of een e-mail sturen aan privacy@terbergbusinesslease.nl. In je verzoek moet je zoveel mogelijk specificeren om welke persoonsgegevens het gaat. Wij zullen binnen vier weken op je verzoek reageren.

Waar kan je een klacht indienen met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens?

Wanneer je vragen hebt of een klacht wil indienen met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens, dan kan je telefonisch contact met ons opnemen via telefoonnummer 030 – 850 1500 of kan je een e-mail sturen naar privacy@terbergbusinesslease.nl.

Is je vraag of klacht niet naar tevredenheid opgelost, dan kan je een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie daarover vind je hier.

Wijzigingen en versienummer

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in dit privacystatement aan te brengen. Voor zover het noodzakelijk is, word je hiervan op de hoogte gebracht. De datum waarop de laatste wijziging heeft plaatsgevonden, wordt in dit privacystatement opgenomen. Eerdere versies zijn ook te raadplegen.

Datum privacyverklaring SFTBLG 075A: 24 augustus 2018

Datum laatste wijziging: maart 2023