Privacy- en cookieverklaring

Betrouwbaar en veilig omgaan met persoonsgegevens

Justlease waarborgt en respecteert je privacy en zal je persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Laten we beginnen bij het begin.

Als je als berijder van een leaseauto gebruik maakt van de diensten van Justlease, en als je onze website www.justlease.nl bezoekt, gebruik maakt van de MijnJustlease-omgeving of  toestemming hebt gegeven dat we je mogen benaderen, verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens van jou. In deze privacy- en cookieverklaring lees je hoe Justlease met jouw persoonsgegevens omgaat en wat jouw rechten in dat kader zijn.

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens?

Justlease is onderdeel van Terberg Business Lease Group B.V., Eendrachtlaan 280 (3526 LB), Utrecht. Terberg Business Lease Group B.V. is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens. Voor vragen over de verwerking van je persoonsgegevens kan je telefonisch contact met ons opnemen via telefoonnummer 030 – 850 1500 of kan je een e-mail sturen naar customercare@justlease.nl. Een brief kan worden gericht aan: Justlease, t.a.v. afdeling Customer Care, Postbus 3046 (3502 GA) Utrecht.

Voor welke doeleinden verwerken wij je persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden, afhankelijk van de diensten van Justlease waarvan je gebruik maakt, voor de volgende doeleinden verwerkt:

Als je onze website bezoekt of van onze MijnJustlease-omgeving gebruikt maakt

 • om inloggen in je MijnJustlease-omgeving mogelijk te maken
 • om de kwaliteit, veiligheid en gebruiksvriendelijkheid van onze website en MijnJustlease-omgeving te verbeteren
 • om contact met ons op te kunnen nemen via onze website en MijnJustlease-omgeving
 • om je te informeren over andere diensten van Justlease en Terberg Business Lease Group voor het beantwoorden van een vraag die is gesteld via ons contactformulier
 • om de effectiviteit van reclamecampagnes te beoordelen
 • voor het mogelijk maken en afwikkelen van online sollicitaties
 • om onze nieuwsbrief te kunnen versturen

Als je berijder wil worden of bent van een leaseauto van Justlease

 • voor het beantwoorden van een vraag die is gesteld via ons contactformulier
 • om je offertes te kunnen versturen
 • om je gegevens op te kunnen nemen in een prospectdatabase
 • om je kredietwaardigheid te toetsen
 • om te kijken of je in het verleden aan jouw betaalverplichtingen hebt voldaan
 • om overeenkomsten met je te kunnen sluiten, uit te voeren, te beheren en te administreren
 • voor het ontwikkelen van nieuwe producten op basis van je wensen (personaliseren website)
 • om onze rechten en eigendommen te beschermen
 • om automatische incasso van leasetermijnen mogelijk te maken
 • voor het afwikkelen van ongevallen en schades
 • om wettelijke verplichtingen uit bijvoorbeeld de Wet Rijksbelastingen na te kunnen leven
 • om juridische procedures te kunnen voeren
 • voor klanttevredenheidsonderzoek, en het geven van feedback daarop
 • voor het verzenden van voor jou relevantie informatie over mobiliteit, leasing en onze producten en bedrijfsvoering
 • voor toegangscontrole bij een bezoek aan ons
 • om het online indienen en afhandelen van declaraties mogelijk te maken om pechhulp te kunnen verlenen
 • om onderhoud aan je leaseauto te kunnen plannen
 • voor het maken van afspraken voor onze gratis haal- en brengservice
 • voor het afstemmen van (manieren van) communicatie op je persoonlijke voorkeuren
 • voor het aanvragen van diverse formulieren voor o.a. een schadebeeldverklaring, Groene Kaart of berijdersverklaring
 • voor het aanvragen van een overnameprijs van je leaseauto
 • om te voldoen aan onze interne operationele eisen, waaronder onze financieringsarrangementen

Cookie-beleid

Justlease en derden gebruiken cookies (en andere technieken, gezamenlijk steeds cookies genoemd) om websites te analyseren, deze gebruiksvriendelijker te maken, social media aan te kunnen bieden en je op en buiten de website relevante aanbiedingen te tonen. Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we, voor zover wij dat verplicht zijn, vragen om jouw akkoord voor het gebruik van cookies.

Een cookie is een klein tekstbestandje dat bij jouw bezoek aan een website op je computer of op andere apparatuur wordt geplaatst. Door het plaatsen van deze cookies, kunnen wij je direct en in de toekomst beter van dienst zijn. Zowel Justlease als andere partijen waarmee wij samenwerken (zoals Google), kunnen cookies plaatsen op jouw computer en op andere apparaten. Justlease onderscheidt verschillende soorten cookies:

Aan welke derden verstrekken wij je persoonsgegevens?

Wij kunnen persoonsgegevens verstrekken aan externe partijen als dat op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Het kan voorkomen dat wij jouw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, omdat:

 • wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken
 • dat nodig is om de overeenkomst met jou uit te voeren
 • jij hier toestemming voor geeft
 • wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben
 • wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf)

De categorieën partijen aan wie wij je persoonsgegevens verstrekken zijn:

 • IT-leveranciers en -dienstverleners
 • Cookiedienstverleners
 • Marketingbedrijven
 • Dealers
 • Reparatiebedrijven
 • Bedrijven die kredietwaardigheid toetsen
 • Bedrijven die krediet registreren
 • Andere entiteiten van de Terberg Group
 • Partners die helpen om de dienstverlening binnen Royal Terberg Group mogelijk te maken
 • Mobiliteitsdienstverleners
 • Verzekeraars

Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens?

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan, wettelijk verplicht is en/of noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor je gegevens worden verwerkt. De fiscale bewaartermijn voor je naam, adres en woonplaats, je bankrekeningnummer en je factuurgegevens is zeven jaar. Wij bewaren je telefoonnummer en e-mailadres, de door jou afgegeven digitale machtiging en een kopie van je rij- of legitimatiebewijs waarbij je pasfoto en je burgerservicenummer (BSN) afgeschermd is, zolang je een leaseovereenkomst bij ons hebt en/of gebruik maakt van onze diensten.

Je gegevens ten behoeve van de kredietwaardigheidstoets, zoals bijvoorbeeld een loonstrook of een Inkomensverklaring van de Belastingdienst, bewaren wij totdat zowel de wettelijk verplichte accountantscontrole als de kwaliteitsaudit van de Stichting Keurmerk Private Lease zijn uitgevoerd.

De gegevens die wij via het Blackbox-systeem verzamelen, bewaren wij zolang dit noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens worden verwerkt.

Als je persoonsgegevens nodig zijn voor het voeren van een juridische procedure, kunnen wij de betreffende gegevens zolang voor dat doel bewaren.

Als je toestemming hebt gegeven voor het verwerken van bepaalde persoonsgegevens, bijvoorbeeld het verwerken van je e-mailadres voor het versturen van de nieuwsbrief, dan bewaren wij deze persoonsgegevens totdat je je toestemming intrekt.

Hoe worden je persoonsgegevens beveiligd?

Bij de verwerking van je persoonsgegevens hanteren wij passende, technische en organisatorische maatregelen. Je persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en worden beveiligd tegen verlies en/of tegen onrechtmatige verwerking. Hiervoor gebruiken wij verschillende beveiligingstechnieken, zoals beveiligde servers en firewalls.

Wat zijn je rechten ten aanzien van de verwerking van je persoonsgegevens?

Je rechten zijn vastgelegd in de artikelen 13 tot en met 22 van de Algemene verordening gegevensbescherming:

 • je hebt het recht op informatie: op het moment dat wij je persoonsgegevens ontvangen, zijn wij verplicht je te informeren over wie wij zijn, welke gegevens wij van jou verwerken, met welk doel wij deze gegevens verwerken, aan wie wij je gegevens verstrekken, hoe lang wij je gegevens bewaren, hoe wij je gegevens beveiligen en welke rechten jij hebt ten aanzien van de verwerking van je gegevens. Dit doen wij middels deze privacy- en cookieverklaring;
 • je hebt het recht inzage te vragen in welke persoonsgegevens we van jou verwerken, met welk doel wij je gegevens verwerken, aan wie wij je gegevens hebben verstrekt, van wie wij je gegevens hebben ontvangen en hoe lang wij je gegevens bewaren;
 • je kunt om rectificatie van je persoonsgegevens vragen wanneer wij onjuiste of onvolledige gegevens van je hebben, wanneer wij je gegevens niet (langer) nodig hebben voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of wanneer wij je gegevens in strijd met de wet gebruiken. Wij zullen de aangepaste gegevens doorgeven aan derden die je gegevens via ons hebben ontvangen, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning vergt;
 • je hebt het recht op vergetelheid: wij zullen je persoonsgegevens op verzoek verwijderen wanneer wij je gegevens niet langer nodig hebben voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of zijn verwerkt, wanneer je je toestemming intrekt om je gegevens te verwerken, wanneer wij je gegevens onrechtmatig verwerken en/of wanneer de wettelijke bewaartermijn is verlopen. Wij zullen derden die je gegevens via ons hebben ontvangen hierover informeren, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning vergt;
 • je hebt het recht om beperking te vragen van de verwerking van je persoonsgegevens wanneer je gegevens mogelijk onjuist zijn of wanneer wij je gegevens onrechtmatig verwerken en/of wij je gegevens niet langer nodig hebben voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt, maar jij verzoekt om de gegevens te bewaren, omdat je ze bijvoorbeeld nodig hebt voor een juridische procedure waarbij je betrokken bent. Wij zullen derden die je gegevens via ons hebben ontvangen hierover informeren, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning vergt;
 • je hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens wanneer je gegevens worden gebruikt voor direct marketing doeleinden zonder dat je daarvoor toestemming hebt gegeven, of wanneer er sprake is van een specifieke situatie waardoor je persoonsgegevens niet langer verwerkt mogen worden;
 • je hebt het recht op overdraagbaarheid van je digitale persoonsgegevens die met jouw toestemming worden verwerkt, of digitale persoonsgegevens die worden verwerkt om de overeenkomst uit te voeren;
 • je hebt het recht op een menselijke blik bij een automatisch besluit dat over jou gaat en dat voor jou gevolgen heeft. Als je het besluit aanvecht, zullen wij een nieuw besluit nemen, waarbij een persoon je gegevens beoordeelt;
 • je hebt het recht om jouw toestemming in te trekken. Als je ons toestemming hebt gegeven om persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden te verwerken, dan kun je deze toestemming op ieder moment intrekken.

Als je van deze rechten gebruik wilt maken, kan je daartoe een bericht met je naam en contactgegevens sturen aan Justlease, t.a.v. afdeling Customer Care, Postbus 3046, 3502 GA Utrecht of een e-mail sturen aan customercare@justlease.nl. In je verzoek moet je zoveel mogelijk specificeren om welke persoonsgegevens het gaat. Wij zullen binnen vier weken op je verzoek reageren.

Waar kan je een klacht indienen met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens?

Wanneer je vragen hebt of een klacht wil indienen met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens, dan kan je telefonisch contact met ons opnemen via telefoonnummer  030 – 850 1500 of kan je een e-mail sturen aan customercare@justlease.nl.

Is je vraag of klacht niet naar tevredenheid opgelost, dan kan je een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie daarover vind je hier.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring aan te brengen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Wij raden je daarom aan deze privacy- en cookieverklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. De datum waarop de laatste wijziging heeft plaatsgevonden, is in deze privacy- en cookieverklaring opgenomen.

Datum laatste wijziging: 18 maart 2021