Privacy Policy

Betrouwbaar en veilig omgaan met gegevens

Justlease waarborgt en respecteert je privacy en zal je persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de doeleinden zoals uiteengezet in dit ‘Privacy Statement’.

Mocht het antwoord dat je zoekt er niet tussen staan? Bezoek dan onze uitgebreide ‘meest gestelde vragen’ pagina.

Laten we beginnen bij het begin.

Als je als berijder van een leaseauto gebruikt maakt van de diensten van Justlease, en als je onze website www.justlease.nl bezoekt,  gebruik maakt van onze berijdersapp of in een opt-in hebt aangegeven dat we je mogen benaderen voor wervingsdoeleinden, verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens van jou.

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens?

Justlease is onderdeel van Terberg Leasing. Terberg Leasing B.V., Eendrachtlaan 280, (3526 LB) Utrecht, is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens. Voor vragen over de verwerking van je persoonsgegevens kan je contact met ons opnemen via
post: Justlease, Postbus 3046, (3502 GA) Utrecht. Ons telefoonnummer is 030- 850 1500 en ook via WhatsApp zijn we op hetzelfde nummer (030- 850 1500) goed bereikbaar.

Wat zijn de rechtsgronden voor de verwerking van je persoonsgegevens?

Wij verwerken je persoonsgegevens omdat we daarvoor, in de woorden van de Algemene verordening gegevensbescherming, een gerechtvaardigd belang hebben. Dat houdt in dat wij je persoonsgegevens mogen verwerken omdat dat nodig is voor onze bedrijfsuitoefening, terwijl je privacybelangen daarbij niet in de knel komen. We mogen dat ook doen in het belang van derden, mits ook daar je privacybelangen niet zwaarder wegen dan die van de betreffende derde.

Voor welke doeleinden verwerken wij je persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden, afhankelijk van de diensten van Justlease waarvan je gebruik maakt, voor de volgende doeleinden verwerkt:

Als je onze website bezoekt of van onze MijnJustlease-omgeving gebruikt maakt

 • om de kwaliteit, veiligheid en gebruiksvriendelijkheid van onze website en MijnJustlease-omgeving te verbeteren
 • om contact met ons op te kunnen nemen via onze website en MijnJustlease-omgeving
 • om downloads van content van de website mogelijk te maken
 • om je te informeren over andere diensten van Justlease en Terberg Leasing
 • om op verzoeken om een offerte te kunnen reageren
 • om online een auto te kunnen bestellen
 • om inloggen in je MijnJustlease-omgeving mogelijk te maken
 • om je vraag via ons contactformulier te kunnen beantwoorden
 • om je gegevens op te kunnen nemen in een prospectdatabase
 • om het online indienen en afhandelen van declaraties mogelijk te maken
 • om delen via sociale media mogelijk te maken
 • om de effectiviteit van reclamecampagnes te beoordelen
 • voor het mogelijk maken en afwikkelen van online sollicitaties

Als je berijder wil worden of bent van een leaseauto van Justlease

 • om je offertes te kunnen doen
 • om online een auto te kunnen bestellen
 • om contracten met je te kunnen sluiten, uitvoeren, beheren en administreren
 • voor het ontwikkelen van nieuwe producten op basis van je wensen
 • om (gebruiks)trends te bepalen
 • om je te informeren over andere diensten van en Terberg Leasing
 • om onze rechten en eigendommen te beschermen
 • om automatische incasso van leasetermijnen mogelijk te maken
 • voor het afwikkelen van ongevallen en schades
 • voor het beantwoorden van een vraag die is gesteld via ons contactformulier
 • om wettelijke verplichtingen na te kunnen leven
 • om juridische procedures te kunnen voeren
 • voor klanttevredenheidsonderzoek, en het geven van feedback daarop
 • voor het verzenden van voor jou relevantie informatie over mobiliteit, leasing en onze producten en bedrijfsvoering
 • om profielen samen te stellen en gedrag op geaggregeerd niveau te analyseren met als doel onze marktbewerking en leaseoplossingen te optimaliseren
 • om een inschatting te maken van je wensen en voorkeuren aan de hand van een profiel dat we aan je gegevens koppelen
 • om je te wijzen op evenementen en speciale aanbiedingen van Justlease en Terberg Leasing
 • voor toegangscontrole bij een bezoek aan ons
 • om het online indienen en afhandelen van declaraties mogelijk te maken om pechhulp te kunnen verlenen
 • om onderhoud aan de leaseauto te kunnen plannen
 • voor het maken van afspraken voor onze gratis haal- en brengservice
 • voor het afstemmen van (manieren van) communicatie op je persoonlijke voorkeuren
 • voor het aanvragen van diverse formulieren voor o.a. een schadebeeldverklaring, Groene Kaart of berijdersverklaring
 • voor het aanvragen van een overnameprijs van je leaseauto
 • voor het aanmaken van een account om ex-leaseauto’s te bekijken
 • om te voldoen aan onze interne operationele eisen, waaronder onze financieringsarrangementen

Cookie-beleid

Justlease en derden gebruiken cookies (en andere technieken, gezamenlijk steeds cookies genoemd) om websites te analyseren, deze gebruiksvriendelijker te maken, social media aan te kunnen bieden en je op en buiten de website relevante aanbiedingen te tonen. Door gebruik te maken van de site, stem je hiermee in.

Een cookie is een klein tekstbestandje dat bij jouw bezoek aan een website op je computer of andere apparatuur wordt geplaatst. Door het plaatsen van deze cookies kan Justlease je direct en in de toekomst beter van dienst zijn. Zowel Justlease als andere partijen waarmee wij samenwerken (zoals Google) kunnen cookies plaatsen op jouw computer en andere apparaten. Justlease onderscheidt verschillende soorten cookies:

Aan welke derden verstrekken wij je persoonsgegevens?

Wij kunnen partijen inschakelen die ons helpen bij onze bedrijfsvoering. Wij kunnen je persoonsgegevens ook verstrekken aan professionele experts die geen verwerkers zijn, zoals accountants en advocaten.

Als je klant van Justlease wil worden laten wij een creditcheck uitvoeren. Daarvoor verstrekken wij je gegevens aan Economic Data Resources B.V. (EDR). EDR gebruikt je gegevens voor onderzoek naar je kredietwaardigheid en voor een advies daarover aan ons. Op de verwerking van je persoonsgegevens door EDR is het privacybeleid van EDR van toepassing, dat je hier ( https://www.edrcreditservices.nl/privacy-statement/ ) kunt vinden.

Voor zover nodig voor de uitvoering van je overeenkomst met Justlease kunnen je persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere onderdelen van de Terberg Group, aan dealers, aan partners zoals reparatiebedrijven, en aan verzekeringsmaatschappijen.

Onder omstandigheden moet Justlease je persoonsgegevens verstrekken aan overheidsinstellingen, zoals de belastingdienst, het openbaar ministerie of de politie.

Naar welke landen geven wij je persoonsgegevens door?

Je persoonsgegevens worden alleen in Nederland verwerkt of in landen waarin dit op grond van Nederlandse of Europese wetgeving is toegestaan.

Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens?

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan, wettelijk verplicht is en/of noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is daarom afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen. Wij kiezen binnen deze kaders altijd voor de kortste bewaartermijn.

Wij bewaren je persoonsgegevens in ieder geval zolang je een leasecontract bij ons hebt en/of gebruik maakt van onze diensten, en zolang het nodig is om je (aan)vraag af te handelen en contact met je op te nemen.

Als je persoonsgegevens nodig zijn voor het verzekeren van onze juridische positie kunnen wij de betreffende gegevens zolang voor dat doel bewaren.

Wat zijn je rechten ten aanzien van je persoonsgegevens?

Je rechten zijn vastgelegd in de artikelen 15 tot en met 22 van de Algemene verordening gegevensbescherming

 • je hebt het recht inzage te vragen in welke persoonsgegevens we van jou verwerken;
 • je kunt om rectificatie of wissing van je persoonsgegevens vragen;
 • je hebt het recht om beperking te vragen van de verwerking van je persoonsgegevens;
 • je hebt het recht tegen verwerking van je persoonsgegevens bezwaar te maken;
 • je hebt het recht op overdraagbaarheid van je persoonsgegevens.

Als je van deze rechten gebruik wilt maken kan je daartoe een bericht met je naam en contactgegevens sturen aan Justlease, Postbus 3046, (3502 GA) Utrecht of een WhatsApp bericht sturen naar 030-850 1500. In je verzoek moet je zoveel mogelijk specificeren om welke persoonsgegevens het gaat. Wij zullen binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren.

Wijzigen en versienummer

Wij kunnen dit Privacystatement aanpassen, bijvoorbeeld naar aanleiding van nieuwe wetgeving, rechtspraak, of publicaties van de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij raden je daarom aan het Privacystatement regelmatig op wijzigingen na te lezen. Deze versie dateert van augustus 2018.

Op eerste verzoek zal Justlease inzage geven in jouw persoonsgegevens zoals door Justlease in haar systemen verwerkt. Wijzigingen kunnen, indien van toepassing, worden doorgegeven. Desgewenst kunnen gegevens worden verwijderd indien er geen sprake (meer) is van een overeenkomst. Deze verzoeken tot inzien, wijzigen of verwijderen van persoonsgegevens kunnen gestuurd worden naar ons WhatsApp nummer 030-850 1500. Vermeldt hierbij naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en indien mogelijk contractnummer.

Justlease behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Voor vragen of suggesties betreffende dit privacy Statement kan je ons bellen of benaderen via WhatsApp op 030-850 1500.